کیف لپ تاپ دوشی Diplomat مدل B017

هنوز نظری برای این کالا ثبت نشده است
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
00401140

ناموجود

معرفی

کیف لپ تاپ دوشی Diplomat مدل B017 از ﺟﻨﺲ ﭼﺮم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮده و از ظاهری به ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده و زﯾﺒﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ کﯿﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﺪار به ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﻟﭗ ﺗﺎپ، ﺗﺒﻠﺖ و … از آن ها در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮبه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد. همچنین وﺟﻮد یک ﺑﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ امکان ﺣﻤﻞ اﯾﻦ کیف ﺑﺼﻮرت دوﺷﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای کاربر ﻓﺮاهم کرده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع داشته و کاربر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ بسته به ﻧﯿﺎز ﺧﻮد آن را ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ کوتاه کند. وزن کم اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در کنار ﺟﺎﯾﮕﺎه های ﻓﺮاوان و کیفیت دوﺧﺖ ﻋﺎﻟﯽ آن را به همراهی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای کارمندان، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﺳﺎﺗﯿﺪ و … ﺗﺒﺪﯾﻞ کرده اﺳﺖ.

مشخصات

مشخصات

 • برند
 • جدا کننده و ضربه گیر حبابی
  ندارد
 • بند دوشی با قابلیت تنظیم ارتفاع
  دارد
 • درگاه AUX
  ندارد
 • درگاه USB
  ندارد
 • جیب های داخلی و خارجی
  دارد
 • جنس بدنه
  چرم
 • باز شدن از طریق
  زیپ
 • مناسب لپ تاپ های
  تا 15.6 اینچ
ثبت نقد و بررسی

امتیاز و دیدگاه کاربران

از مجموع ۰ امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
00401140

ناموجود

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید